Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

In 2022 wordt dieetadvisering voor 3 uur (180 minuten) per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket. Dit zijn ongeveer 4 à 5 consulten. Houd er wel rekening mee dat dit bedrag van jouw eigen bijdrage / eigen risico afgaat. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van het eigen risico. Zij krijgen altijd 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed. Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering krijgt u meer uren dieetadvisering vergoed. Uw zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Contractvrije diëtist

Femke Geeris, jouw diëtist aan huis is op dit moment een contractvrije* diëtist en werkt op basis van restitutie. Dit houdt in dat jij de door Femke Geeris, jouw diëtist aan huis gestuurde factuur zelf betaalt en vervolgens kan indienen/declareren bij jouw zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. Deze vergoeding is aan een maximum van 3 uur per jaar gebonden en gaat eerst van je eigen risico af. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar meestal 70-75% van het door hun bepaalde tarief.

 

*Op dit moment bij ik nog in gesprek voor het afsluiten van contracten bij enkele zorgverzekeraars. 

Tarieven 

Het gemiddelde uurtarief voor een behandeling door de diëtist is € 60,00. Het tarief voor een consult wordt bepaald op basis van de duur van het gesprek en administratie zoals het maken van een individueel dieetvoorschrift. De gemiddelde kosten per consult komen neer op:

• Intakegesprek/eerste consult:   

• Vervolg consult (lang): 

• Vervolgconsult (kort):  

€ 75,- 

€ 30,- 

€ 15,- 

*Bij wandel- en/of telefonische consulten zullen dezelfde (bovengenoemde) tarieven gehanteerd worden.

 

Verhindering 

Bij verhindering dien je minimaal 24 uur van tevoren je afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

Privacy, klachten en aansprakelijkheid

Het is belangrijk dat de diëtist verantwoordelijkheid neemt als het gaat over privacy, klachten en aansprakelijkheid. Lees hieronder wat dit precies betekent! 

Privacy 

De diëtist heeft beroepsgeheim en daarom sta ik uiteraard in voor jouw privacy. Alles wat je met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De verwijzer (bijv. de huisarts) ontvangt wel een rapportage van de behandeling. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit uiteraard aangeven.

Klachten

Als zorgverlener probeer ik jou de beste behandeling te bieden en alles zorgvuldig te organiseren. Ben je hierover toch niet tevreden en komen we er samen niet uit, dan kunt u online een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Dit kan via https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/ 

*Het klachtenloket is ook bereikbaar per mail: info@klachtenloketparamedici.nl of per telefoon (030-3100929). 

Aansprakelijkheid

De diëtist geeft resultaatgericht en strikt persoonlijk advies, maar kan niet garanderen dat de einddoelen worden behaald.  Uw diëtist is niet aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de diëtist.

*Klik op de link om de Algemene voorwaarden en/of de privacyverklaring te lezen. 

Veelgestelde vragen 

Heeft u een vraag over vergoedingen of de tarieven? Kijk hieronder voor de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact met mij op! 

De diëtist is vrij toegankelijk, wat betekent dat je geen verwijsbrief van een (huis)arts of specialist nodig hebt. Ondanks dat een verwijzing niet verplicht is, kan het wel wenselijk zijn. Een aantal verzekeraars vergoedt de behandeling bij de diëtist alleen als je een verwijsbrief hebt.

Het tarief van een consult bestaat uit twee onderdelen, namelijk de directe en indirecte tijd die je aanwezig bent bij de diëtist. De directe tijd is de tijd waarin u zelf aanwezig bent. De indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteed aan het uitwerken van voedings- en beweegadviezen, het informeren van de verwijzer en het registreren van u gegevens. Voor het eerste consult wordt 60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd gereserveerd. Bij een vervolgconsult wordt nader bepaald hoe de tijd verdeeld gaat worden.

Omdat ik nog geen contracten heb met zorgverzekeraars dien je zelf eerst de factuur aan mij te betalen. Vervolgens kan je de factuur indienen bij je eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis wordt er rond de 70-75% vergoed.

Aangesloten bij

Gegevens

Werkdagen en -tijden

© 2022 – Femke Geeris, jouw diëtist aan huis | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring